Aliş'imin Kaşları KareMakam: Uşşâk
Usul: Nim Sofyan

Bestekâr:
Güftekâr:

Aliş'imin kaşları kare sen açtın sineme yâre
Bulamadım derdime çare aman aman
Görmedin mi ah civan Aliş'imi Tuna boyunda
Evleri var hane hane benleri var tane tane
Saramadım kane kane aman aman
Görmedin mi ah civan Aliş'imi Tuna boyunda