Aman Avcı Vurma BeniMakam: Nihâvend
Usul:

Bestekâr:
Güftekâr:

Aman avcı vurma beni
Ben bu dağın / ay balam / maralıyam

Maralıyam, hem yaralı
Avcı vurmuş / ay balam / yaralıyam

Bir taş attım suya düştü
Çaydan bir çift / ay balam / suna uçtu

Benim gönlüm sna düştü
Senin gönlün / ay balam / kime düştü

Şu dağlarda ceylan gezer
Tırnakların / ay balam / taşlar ezer

Ben o yâra neylemişem
O yâr benden / ay balam / kenar gezer