Aşık oldurMakam: Isfahân
Usul: Ağır Aksak

Bestekâr: Fehmi Tokay
Güftekâr:

Aşık oldur kim kılar canın feda cananına
Meyli canan etmesin her kim ki kıymaz cananına
Canını canana vermektir kemali aşıkın
Vermeden can itiraf etmek gerek noksanına