Baharın Zamanı GeldiMakam: Hicâz
Usul: Aksak

Bestekâr: Hamamizade İsmail Dede
Güftekâr:

Baharın zamanı geldi acanım
Yavru ceylan gel gidelim
Yollarımız yeşillendi

Ceylan ceylan gidelim ceylan
Yavru ceylan gel gidelim

Kolların boynuma uzat acanım
Zülfünün tellerin düzelt
Avcıların yolun gözet

Ceylan ceylan gidelim ceylan
Yavru ceylan gel gidelim