Ben Bûy-i Vefâ BeklerMakam: Nihâvend
Usul:

Bestekâr: Hacı Arif Bey
Güftekâr:

Ben bûy-i vefâ bekler iken sûy-i çemenden
Aldım boynumun ölçüsünü serv-i semenden
Azâr-ı hezâr etse de vazgeçse de benden
Geçmez yine şeydâ gönül ol gonca dehenden