Benim Yarim GelişindenMakam: Hicâz
Usul: Raks Aksağı

Bestekâr: Sadettin Kaynak
Güftekâr:

Benim yarim gelişinden bellidir
Ak elleri deste deste güllüdür
İbrişim kuşaklı ince bellidir
İnce bellerini sar dedi bana

Gel gel aman gelişine
Gül gül aman gülüşüne kurban olayım

Karacoğlan sırrın kime danışır
Siyah zülfün mâh yüzüne kıvrışır
Ayrılanlar bir gün olur kavuşur
Ağlama sevdiğim gel dedi bana

Gel gel aman gelişine
Gül gül aman gülüşüne hayran olayım

Mestinede deli gönül mestine
Aşık olan gül gönderir dostuna
İpek mendilini attı üstüme
Terlersen sevdiğim sil dedi bana

Gel gel aman gelişine
Gül gül aman gülüşüne kurban olayım