Biz Heybeli'de Her GeceMakam: Sultân-ı Yegâh
Usul:

Bestekâr: Yesari Asım Arsoy
Güftekâr: Yesari Asım Arsoy

Biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkardık
Sandallarımız neş'e dolar zevke kanardık
Saz seslerinin sahile aksettiği demler
Etrafı bütün şarkı gazallerle yakardık, zevke kanardık