Cânâ Rakibi Handân EdersinMakam: Uşşâk
Usul: Curcuna

Bestekâr: Giriftzen Asım Bey
Güftekâr:

Cânâ rakibi handân edersin
Ben bi-nevâyı giryân edersin
Bigânelerle ünsiyet etme
Bana cihanı zindân edersin

Akıtma çeşmim gel mest-i nâzım
Âfâk-ı eşki ummân edersin
Süzme kerem kıl çeşm-i siyâhım
Zirâ ki havfım berkaam edersin