Çözülme Zülfüne Ey Dil-rübâMakam: Nihâvend
Usul:

Bestekâr: Hacı Arif Bey
Güftekâr: Enderunî Vasıf

Çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil bağlayanlardan
Kaçınma âteş-i aşkınla bağrın dağlayanlardan
Düşer mi ictinâb etmek seninçün ağlayanlardan
Sirişk-i çeşmimin bak farkı var mı çağlayanlardan