El Çek TabibMakam: Hicâz
Usul: Düyek

Bestekâr: Selahattin İnal
Güftekâr:

El çek tabib el çek yaram üstünden
Sen benim derdime devâ bilmezsin
Lokman hekim gelse bulunmaz çare
Yaram yürektedir sarabilmezsin

İçerim yanıyor dışım havai
Çekmeyen ne bilir aşkı sevdayı
Felek viran etti gönlüm sarayı
Yaram yürektedir sarabilmezsin