Gül Ağacı DeğilemMakam: Rast
Usul:

Bestekâr: Necib Mirkelamoğlu
Güftekâr: Necib Mirkelamoğlu

Gül ağacı değilem / Her gelene eğilem
Çek elini elimden / Ben sevgilen değilem
Nice bile arzeyleyem / Kızıl gülem men
Kollarını sar boynuma / Sevgilinem ben
Elimde eli yârim / Olmuşam deli yârim
Bu günüm böyle geçti / Sabahı gelir yârim
Nice bile arzeyleyem / Kızıl gülem men
Kollarını sar boynuma / Sevgilinem ben