İndim Havuz BaşınaMakam: Hüzzâm
Usul:

Bestekâr:
Güftekâr:

İndim havuz başına / Bir kız çıktı karşıma
Sevda nedir bilmeydim / O da geldi başıma
Gelemem ben, gidemem ben
Her güzele gönül veremem ben
Aç kolların sar boynuma
Üşüdüm üşüdüm gelemem ben
Havuz başında durma / Çapkın karşımda durma
Kirpiklerin ok olmuş / Yeter kalbime vurma
Gelemem ben, gidemem ben
Her güzele gönül veremem ben
Aç kolların sar boynuma
Üşüdüm üşüdüm gelemem ben