Kapın Her ÇalındıkçaMakam: Muhayyer Kürdî
Usul: Düyek

Bestekâr: Yusuf Nalkesen
Güftekâr:

Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin
Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin
Hele bir yalnız kalda nasılmış göreceksin
Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin