MakberMakam: Rast
Usul:

Bestekâr: Mehmet Baha
Güftekâr: Abdülhak Hamit Tarhan

Her yer karanlık pür-nûr o mevkî
Magrip mi yoksa makber mi yâ Râb
Yâ habgâh-ı dilber mi yâ Râb
Rüyâ değil bu ayniyle vakî

Kabri çiçekten bir türbe olmuş
Dönmüş o türbe bir haclegâhe
Bir haclegâhe dönmüşse türben
Aç koynunu aç maşukânım ben


Video: