Pek RevadırMakam: Sûznâk (Sûzinâk)
Usul: Curcuna

Bestekâr: Ahmet Rasim
Güftekâr:

Pek revadır sevdiğim ettiklerin
Aşığı günlerce beklettiklerin
Gelmeyip ağyar ile gittiklerin
Gez görüş eğlen sıkılma zevke bak
Bir gelir insan cihana durma çak