Sevdiğim CemalinMakam: Hüseynî
Usul: Aksak

Bestekâr: M.Cemalettin
Güftekâr:

Sevdiğim cemalin çünkü göremem
Çıkmasın hayalin dili şeydadan
Bastığın yerlere yüzler süremem
Alayım peyamın bad-ı sabadan