Sinemde Bir Tutuşmuş
Sinemde bir tutuşmuş yanmış ocağ olaydı
Zülfün karanlığından bezme çerağ olaydı
Nolaydı yar olaydı yar bade dolduraydı (N)
Şu garip gönlüm için kanun icad olaydı (N)

Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş
Tez zülfünü görseydim bahtım siyah olaydı
Nolaydı yar olaydı yar bade dolduraydı (N)
Şu garip gönlüm için kanun icad olaydı (N)