Şu Dağlar Ulu DağlarMakam: Hicâz
Usul: Türk Aksağı

Bestekâr: Hamdi Tokay
Güftekâr:

Şu dağlar ulu dağlar etekleri buz bağlar
Yarim gitti gurbete içim durmaz kan ağlar
Yüreğimde bu acı yok mu bunun ilacı ( N )
Giymek nasip olmadı bana evlilik tacı ( N )

Olmaz olsun bu gurbet,ben, buldu akıbet
Yardan haber getiren,bulsun Tanrıdan nimet
Yüreğimde bu acı yok mu bunun ilacı ( N )
Giymek nasip olmadı bana evlilik tacı ( N )