Süzüp Süzüp De Ey MelekMakam: Nihâvend
Usul:

Bestekâr: Rahmi Bey
Güftekâr: Recaizade Mahmut Ekrem Bey

Süzüp süzüp de ey melek / O çeşmi nimhabını
Neden ya rağbet etmemek / Dağıtmağa sehabını

Gönül beğendi sevdi pek / Hitabını cevabını

İç şimdi iç şarabını / Ko bir yana hicabını
Aç şimdi aç nikabını / Ayan et afıtabını