Tel Tel Taradım ZülfünüMakam: Hicâz
Usul: Aksak

Bestekâr: Sadettin Kaynak
Güftekâr:

Tel tel taradım zülfünü
Tellerine gül bağladım
Ğöğsündeki gonca gülün
Yaprağına bel bağladım
Teneni ( 3 ) tennennennenni yar
Yaprağına gül bağladım

Girdim bir gül bahçesine
Gül topladım bohçasına
Mail oldum lehçesine
Divan durup el bağladım
Teneni ( 3 ) tennennennenni yar
Yaprağına gül bağladım