Uyur Daim UyanmazdıMakam: Nihâvend
Usul:

Bestekâr: Hacı Arif Bey
Güftekâr:

Uyur daim uyanmazdı benim bahtı siyehkarım
Arar bulmazdı asla habı rahat çeşmi bidarım
Açıldı goncai matlub yine şenlendi gülzarım
Arar bulmazdı asla habı rahat çeşmi bidarım