Varmı HacetMakam: Muhayyer Kürdî
Usul: Düyek

Bestekâr: Nikogos Ağa
Güftekâr:

Varmı hacet söyleyin ey gültenim
Ben kulunum sen efendimsin benim
Merhamet kıl gel bana suhi senim
Ben kulunum sen efendimsin benim