Yemeni Bağlamış Telli BaşınaMakam: Nihâvend
Usul:

Bestekâr: Ali Ulvi Baradan
Güftekâr: Recaizade Mahmut Ekrem Bey

Yemeni bağlamış telli başına / Zülüfleri düşmüş hilal kaşına
Henüz girmiş onüç-ondört yaşına / Edalı, işveli köylü güzeli

Gel seni, köylü kız, alıp kaçayım / Telli duvağına altın saçayım
Seni bu diyardan alıp kaçayım / Gözleri sürmeli köylü güzeli