Yine Neşe-i MuhabbetMakam: Hicâz
Usul: Yörük Semai

Bestekâr: İsmail Dede Efendi
Güftekâr:

Ah yine neşe-i muhabbet dil'ü canım etti şeyda
Ah yine bezmi ayş-ı vuslat edip ehl-i aşkı ihya
Ah o güzel başın için,o hilal kaşın için gel
Men men aşık-ı nalan men men berde-i ferman

Tenni tenni tennenni tenenen
Gel gel dilde nihanım gel gel kaşı kemanım
Ah aman ey gül-i nihalim beni eyle vasla şâyân
Ah sana can ü dil fedadır gönül an deli gibi gûya
Sana can ü dil fedadır
Ah gönül andelib-i gûya