Yürü Dilber YürüMakam: Uşşâk
Usul:

Bestekâr:
Güftekâr:

Yürü dilber yürü ömrümün vârı
Eridi kalmadı dağların karı / aman
Aman aman sürmelim aman
Günde onbeş kere gördüğüm yârı
Aylar yıllar geçti de göremez oldum aman
Aman aman sürmelim aman
Hey hey / kaşlar kara gözler ela
Üveyk de gözlere ben yandım
Aman aman sürmelim aman
Şu dağın başında bir top kar idim
Yağmur yağdı, güneş vurdu eridim / aman
Aman aman sürmelim aman
Evvel yârın sevgilisi ben idim
Şimdi uzaklardan bakan ben oldum / aman
Aman aman sürmelim aman
Hey hey / kaşlar kara gözler ela
Üveyk de gözlere ben yandım
Aman aman sürmelim aman