Kadri Şençalar

Kadri Sençalar (1912) de İstanbul, Eyüp'de doğmuş ve 1989 tarihinde İstanbulda vefat etmiştir.. Galata emniyet amiri Veli Rauf Bey ve Bahriye hanımın oğludur. 3 kiz 1 erkek olmak uzere dört çocuğu ve 9 torunu vardır. Kadri Sençaların çocukluğu Tarabyada geçmiş ve 9-10 yaşlarında iken bir Rum müzik hocasından ve kemani Cemil hocadan keman dersleri almaya baslamıştır. İstanbulun işgali dolayısı ile Bursa'ya yerleşmiş fakat ne yazık ki, sonradan Bursa'da Yunan işgaline uğramış olduğundan Burada ailece çok zor günler yaşamışlardır. Bursa Yunan işgalinden kurtulunca, keman çalması nedeniyle ailesini rahata kavuşturmuştur.Bursa'nın en iyi lokallerinde çalışmalarını sürdürmüştür. Bursa Setbaşı Gazinosunda çalıştığı sırada, bir gece için gazinoya konser vermeye gelen meşhur keman ustadı Bülbüli Salih Bey ve ses sanatkarı eşine bir aksam ud ile eşlik ederken, Üstad Salih Bey Şencalar'ın ud çalış tavrını çok beğenmiş ve kendisine ud çalmaya devam ederse gelecekte memleketin en iyi ud üstadları arasında olabileceğini söylemistir. Bunun üzerine Kadri bey ud çalmaya başlamış ve ömrü boyuncada ud çalmaya devam etmiştir. Bursa'da ud hocası olan Tevfik beyden nota, usül dersleri almış ve aynı sıralarda iki erkek kardeşininde müziğe başlamasına ön ayak olmuştur. Ortanca kardeşi Zekinin , keman ve küçük kardeşi İsmailin de kanun öğrenmesini sağlamıştır. (Küçük kardeşi İsmail Şencalar da memleketimizin en iyi kanun üstadlarındandır.) Bu arada Şencalar kardeşler Bursa'nın en çok beğenilen saz gurubu olmuşlardır. Dışarıdan Bursaya gelen sanatçılar yanların da saz getirmez Şençalar kardeşlerin kendilerine eşlik etmelerini isterlermiş. Soyadı kanunu Çıktığı zamanda (ŞENÇALAR) soyadıda kendilerine dinleyicileri tarafindan verilmiştir. Bir süre sonra ortanca kardeşi Zeki'nin ölümünden dolayı Kadri bey bütün aileyi toplayarak doğduğu İstanbul'a gelip yerleşmistir. Udi Hırantın jübilesinde (Taksim Çamlı Köşk Gazinosunda) O devrin en değerli saz sanatkarları ile birlikte 40 kişilik saz heyeti ile iki kardeş ilk olarak İstanbulda sahneye çıkmışlardır. Fasıldan sonra Şençalar kardeşlerden yalnız olarak saz eserleri çalmaları istenmiş iki kardeş eserlerini icra ettikten sonra büyük takdir toplamışlardır. Bundan sonra başarıları devam etmiş , Kadri Şençalar Tepebaşı Gazinosunda Alabanda revüsünde Safiye Aylaya ilerde Ümmü Gülsüme eşlik etmiş, Kemal Atatürke çalmış ve sonradan besteleri ve ud yorumu ile çok sanatçıya ideal olmuştur. Kadri Şençalar Türk müziğine katkıları :
1 - Türkiye'deki bütün yerli ve Arap filimlerinin 1950-1960 yıllarındaki dublaj müziklerini bestelemiştir.
2 - Türk müzik dünyasında çok değerli san'atkarların okuduğu bir çok eser bestelemiştir.(100é yakın piyasaya çıkmamış eseri vardır.)
3 - Memleketimizde halen tanınmış ses sanatkarlarımızın bazılarını yetiştirmiştir.
4 - Türkiye'de ilk defa (Türk Musikisi) dergisini çıkartmıştır.
5 - Türkiye'de ilk defa (Türk Musikisi Mensupları) sendikasını kurmuştur.
6 - Darül-acize'de yıllarca müzik hocalığı yapmıştır.
7 - Son olarakta, İstanbul Belediye Konservatuarına Ud hocası olarak atanmıştır.
8 ­ Türkiyede ilk UD ÖGRENME METODU) nu yayınlamıştır. Kadri ŞENÇALAR İstanbul Belediye Konservatuarında ud öğretmeni ve İstanbul radyosunda ud icracısı olarak calışmıştır Kadri Şençalar yayın, ögretim ve icra alanında,Türk Musikisine kendi çapında yapmıs olduğu hizmetlerin mutlu anısı ile anılacaktır. Görevleri ve yaptıkları musiki dünyasına mal olmuştur.

(NOT: Kadri Şençalar biografisi , torunu sayın Yıldırım Özkaraman tarafından hazırlanan KADRİ ŞENÇALAR web sitesinden alınmıştır.)