Neveser Kökdeş

Neveser Kökdeş babasının sürgünde bulunduğu yıllarda 1904'te Drama' da doğdu. Mâbeyinci Hurşid Bey'in kızı, Muhlis Bahaddin Ezgi'nin küçük kızkardeşidir. Ailesinin İstanbul'a gelmesine izin verilince buraya yerleştiler. İlkokuldan sonra Dâme de Sion' da okudu. İyi Fransızca bilirdi. Bir süre İstanbul Radyosu'nda çalıştı ise de genellikle resmi görev almadı. Tek başına piyanosuyla konserler verir, zaman zaman Ankara Radyosu'nda program yapardı. 7 Temmuz 1962 tarihinde vefat eden Kökdeş, Karacaahmed mezarlığına defnedildi.

Mûsikî çalışmalarına çocukluğundan başladı. Fransız okulunda piyano çalmasını öğrenmişti. Biraz da tanbur ve gitar çalardı. Daha çok ağabeyinin yanında sanatını ilerletmek fırsatını buldu. Sesi de güzel olduğu için aynı zamanda solistlik yapardı. Bestekâr olarak otuz sekiz kadar şarkısı biliniyor. Sanatı bu açıdan incelenecek olursa kendine özgü bir tekniği olduğu anlaşılır. Mûsikîmizin geleneklerine bağlı kalmamış, bambaşka bir yol izlemiştir. Bu sebeple Mesud Cemil, onun eserleri için 'Neveser Mûsikî' demiştir.

Kaynak:Enver Akpınar